Friday, July 23, 2010

1 John 4:19

Pou nou menm, nou gen renmen nan kè nou, paske Bondye te renmen nou anvan.Lord, prepare my heart for YOUR work in Haiti. Amen.

No comments:

Post a Comment